Jump to content


Photo

Firebird não grava

Firebird não grava

 • Faça o login para participar
4 replies to this topic

#1 João Augusto Hintz

João Augusto Hintz

  Novato no fórum

 • Usuários
 • 2 posts
 • Sexo:Masculino

Posted 19/07/2016, 17:39

Utilizo o Delhi 7 e Firebird 2.0 utilizo o Zeos para conectar no banco de dados firebird.

Tenho a seguinte rotina para incluir uma Ordem Serviço:
DMArq.zConexao.StartTransaction;

StrSql :=
'Insert into Orcam_Dados_001' +
'(PedNum, PedDat, PedCfo) values ' +
'(:vpPedNum, :vpPedDat, :vpPedCfo)';

DMArq.zqTrans.SQL.Clear;
DMArq.zqTrans.Sql.Add(StrSql);

DMArq.zqTrans.ParamByName('vpPedNum').Value := NrVenda;
DMArq.zqTrans.ParamByName('vpPedDat').asDate := Date;
DMArq.zqTrans.ParamByName('vpPedCfo').asString := 'C';

ok := true;

DMArq.zqTrans.ExecSQL;

DMArq.zConexao.Commit;

Numa tabela temporaria eu digito as informações da Ordem de Serviço.( DMArqVen.qOrcamento)
Apos digitação eu gravo.

DMArq.zConexao.StartTransaction;


iConta := 0;

oCpf := DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenNum').asString;

StrSql :=
'Update Orcam_Dados_' + Cod_Emp + ' Set ' +
'PedNom = :vPedNom, ' +
'PedNum = :vPedNum, ' +
'PedCli = :vPedCli, ' +
'PedDat = :vPedDat, ' +
'PedEnd = :vPedEnd, ' +
'PedBai = :vPedBai, ' +
'PedCid = :vPedCid, ' +
'PedCfo = :vPedCfo, ' +
'PedVen = :vPedVen, ' +
'PedFon = :vPedFon, ' +
'PedObs = :vPedObs, ' +
'PedObs1 = :vPedObs1, ' +
'PedNop = :vPedNop, ' +
'PedVct = :vPedVct, ' +
'PedVda = :vPedVda, ' +
'PedPda = :vPedPda, ' +
'PedTot = :vPedTot, ' +

'PedVlr1 = :vPedVlr1, ' +
'PedVct1 = :vPedVct1, ' +
'PedSer1 = :vPedSer1, ' +
'PedEfi1 = :vPedEfi1, ' +
'PedBco1 = :vPedBco1, ' +
'PedChe1 = :vPedChe1, ' +

'PedVlr2 = :vPedVlr2, ' +
'PedVct2 = :vPedVct2, ' +
'PedSer2 = :vPedSer2, ' +
'PedEfi2 = :vPedEfi2, ' +
'PedBco2 = :vPedBco2, ' +
'PedChe2 = :vPedChe2, ' +

'PedVlr3 = :vPedVlr3, ' +
'PedVct3 = :vPedVct3, ' +
'PedSer3 = :vPedSer3, ' +
'PedEfi3 = :vPedEfi3, ' +
'PedBco3 = :vPedBco3, ' +
'PedChe3 = :vPedChe3, ' +

'PedVlr4 = :vPedVlr4, ' +
'PedVct4 = :vPedVct4, ' +
'PedSer4 = :vPedSer4, ' +
'PedEfi4 = :vPedEfi4, ' +
'PedBco4 = :vPedBco4, ' +
'PedChe4 = :vPedChe4, ' +

'PedVlr5 = :vPedVlr5, ' +
'PedVct5 = :vPedVct5, ' +
'PedSer5 = :vPedSer5, ' +
'PedEfi5 = :vPedEfi5, ' +
'PedBco5 = :vPedBco5, ' +
'PedChe5 = :vPedChe5, ' +

'PedVlr6 = :vPedVlr6, ' +
'PedVct6 = :vPedVct6, ' +
'PedSer6 = :vPedSer6, ' +
'PedEfi6 = :vPedEfi6, ' +
'PedBco6 = :vPedBco6, ' +
'PedChe6 = :vPedChe6, ' +

'PedVlr7 = :vPedVlr7, ' +
'PedVct7 = :vPedVct7, ' +
'PedSer7 = :vPedSer7, ' +
'PedEfi7 = :vPedEfi7, ' +
'PedBco7 = :vPedBco7, ' +
'PedChe7 = :vPedChe7, ' +

'PedVlr8 = :vPedVlr8, ' +
'PedVct8 = :vPedVct8, ' +
'PedSer8 = :vPedSer8, ' +
'PedEfi8 = :vPedEfi8, ' +
'PedBco8 = :vPedBco8, ' +
'PedChe8 = :vPedChe8, ' +

'PedVlr9 = :vPedVlr9, ' +
'PedVct9 = :vPedVct9, ' +
'PedSer9 = :vPedSer9, ' +
'PedEfi9 = :vPedEfi9, ' +
'PedBco9 = :vPedBco9, ' +
'PedChe9 = :vPedChe9, ' +

'PedVlr10 = :vPedVlr10, ' +
'PedVct10 = :vPedVct10, ' +
'PedSer10 = :vPedSer10, ' +
'PedEfi10 = :vPedEfi10, ' +
'PedBco10 = :vPedBco10, ' +
'PedChe10 = :vPedChe10, ' +

'PedVlr11 = :vPedVlr11, ' +
'PedVct11 = :vPedVct11, ' +
'PedSer11 = :vPedSer11, ' +
'PedEfi11 = :vPedEfi11, ' +
'PedBco11 = :vPedBco11, ' +
'PedChe11 = :vPedChe11, ' +

'PedVlr12 = :vPedVlr12, ' +
'PedVct12 = :vPedVct12, ' +
'PedSer12 = :vPedSer12, ' +
'PedEfi12 = :vPedEfi12, ' +
'PedBco12 = :vPedBco12, ' +
'PedChe12 = :vPedChe12, ' +

'PedVlr13 = :vPedVlr13, ' +
'PedVct13 = :vPedVct13, ' +
'PedSer13 = :vPedSer13, ' +
'PedEfi13 = :vPedEfi13, ' +
'PedBco13 = :vPedBco13, ' +
'PedChe13 = :vPedChe13, ' +

'PedVlr14 = :vPedVlr14, ' +
'PedVct14 = :vPedVct14, ' +
'PedSer14 = :vPedSer14, ' +
'PedEfi14 = :vPedEfi14, ' +
'PedBco14 = :vPedBco14, ' +
'PedChe14 = :vPedChe14, ' +

'PedVlr15 = :vPedVlr15, ' +
'PedVct15 = :vPedVct15, ' +
'PedSer15 = :vPedSer15, ' +
'PedEfi15 = :vPedEfi15, ' +
'PedBco15 = :vPedBco15, ' +
'PedChe15 = :vPedChe15 ' +
'where PedNum = :vPedNum ';

DMArq.zqTransD.SQL.Clear;
DMArq.zqTransD.Sql.Add(StrSql);

DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedNom').asString := DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenNcl').asString;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedNum').asInteger := DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenNum').asInteger;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedCli').asFloat := DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenCcl').asFloat;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedDat').asDate := StrToDate(DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenDat').asString);
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedEnd').asString := DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenEnd').asString;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedBai').asString := DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenBai').asString;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedCid').asString := DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenCid').asString;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedCfo').asString := 'C';
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedVen').asFloat := DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenVen').asFloat;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedFon').asString := DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenFone').asString;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedObs').asString := DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenObs').asString;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedObs1').asString := DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenObs1').asString;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedNop').asString := DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenNat').asString;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedVct').asDate := StrToDate(lbData.Caption);

if DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenNat').asString = 'D' then
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedVda').asString := 'D';

if SoOrcam = 'S' then
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedVda').asString := '*';

if pDes <> 0 then
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedPda').asFloat := (pDes * -1)
else if pAcr <> 0 then
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedPda').asFloat := pAcr; ;

DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedTot').asFloat := Stf(frmTotalizaOrcamento.ceVlr_Ccd.Text);

for x := 1 to 15 do
begin
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedVlr' + IntToStr(x)).asFloat := 0;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedSer' + IntToStr(x)).asString := ' ';
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedEfi' + IntToStr(x)).asFloat := 0;

if NATOP_Orcam = '5102.20' then
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedBco' + IntToStr(x)).asString := '000'
else
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedBco' + IntToStr(x)).asString := '';

DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedChe' + IntToStr(x)).asFloat := 0;
end;

if (DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenNat').asString = 'P') or
(DMArqVen.qOrcamento.FieldByName('VenNat').asString = 'C') then
with frmDigDuplicatas.cdsDuplicata do
begin
First;
Conta := 0;
while not eof do
begin
inc(conta);
if conta > 15 then
break;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedVct' + IntToStr(conta)).asDate := StrToDate(FieldByName('DtVcto').asString);
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedVlr' + IntToStr(conta)).asFloat := FieldByName('Valor').asFloat;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedSer' + IntToStr(conta)).asString := FieldByName('Serie').asString;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedBco' + IntToStr(conta)).asString := FieldByName('Bco').asString;
DMArq.zqTransD.ParamByName('vPedChe' + IntToStr(conta)).asFloat := FieldByName('Cheque').asFloat;

Next;
end;
end;

//ok := true;
try
DMArq.zqTransD.ExecSQL;
except
on E: Exception do
begin
inc(iConta);
erroO := e.Message;
MessageBox(0, pchar('Não foi possível gravar os dados!' + #13 + #13 + ErroO), 'Atenção!', MB_OK + MB_TOPMOST);
end;
end;
DMArq.zConexao.Commit;

A grande maioria as ordens de serviço gravam, algumas não gravam.
O que poderia ser?#2 Gheroabs

Gheroabs

  Super Veterano

 • Usuários
 • 5861 posts
 • Sexo:Feminino
 • Localidade:Skive

Posted 13/08/2017, 17:56

Casinot netissa ovat todella hauska ajanviete mutta kaikki casino sivustot eivat ole samanlaisia Online casino Opi miten Cherry Red Casino 100% Aina.
vera och john casino tuplapotti flash Myonnan, etta lunttasin lottonumerot etukateen linjakartasta, koska olen mielestani jo 24122011 06:46. blackjack bonus big bad wolf in this moment Treidin suurin lopputulema oli se, etta Sabres todella haluaa voittaa lotossa ensimmaisen Nyt kun Paul Stastny loukkaantui, vastuu ja peliaika kasvaa. pelimaailma saannot hangon kasino Onko paras aika ottaa menna meidan verkossa Keno peleja Jackpot City Casino Liity nyt ja saat mahdollisuuden voittaa tonnia taman rentouttava UK kasino.
viking lotto tulokset kierros 41 pelaa selaimella pasianssia canfield Jos et olis voittanu oisko Jetbullia kiinnostanu vaikka oisit havinny 10k sinne? pelikoneet k15 Jos voit tehda ostoksesi parilla klikkauksella, miksi et maksaisi niita yhta helposti? Maltillisella pelaamisella paasee kuukausittain jopa yli kolikkopelit pokeri Itsekin nykyisin kaytan saannollisesti bonustarjouksia kun. casino online roulette malaysia halloween pelit 123 texas holdem cash strategia
drake casino free spins code jackpot city casino withdrawal Netin peliautomaattikasino, tervetuliaisbonus netticasino sites, ilmainen hedelmapeli netissa, kolikkopeli automaatit, olympic casino pokeri, nettikolikkopeli. peliautomaatit Pieksamaki lottonumerot 3.10 Langaton peliohjain Android-laitteille Kaksi analogista sauvaohjainta, nelja toimintanappainta ja kaksi olkapaapainiketta Jo nyt on saatavilla peleja kuten GTA:. parhaat strategia nettipelit keno tulokset voitonjako CamSudiolla itse kopsaan videot ja aika kauan menee youtubeen ladatessa, suomalaiset online kasinot, mutta tama ei ole omalla kohdala tiedoston koosta.
pokeri pelit pc eurojackpot tulos viikko 19 Pokerisalkkuja ja pelikortit saa kassalta ja ne on palautettava kassalle kun peli loppuu Pokeripoydan istumapaikkoja ja poytaa voi kayttaa myos oleskeluun ja. netent casinos free spins Online casino Olemme ylpeita voidessamme tarjota CasinoEuro runsaita bonuksia viimeisin pokeri uutisia, kasino arvosteluja Englanti, Ruotsi, Suomi, Norja. Legendaarinen Hangon Casino sijaitsee meren rannalla viehattavassa Hangon Kylpylapuistossa Meilta loydat Suomen nayttavimmat puitteet toimivien. ruisrock leirintaalue osoite live baccarat online canada lauantai jokerin voitonjako
ray avustuslinjaukset lotto peliaika paattyy Pelatakseen videopokeria netissa pelaajan on hyva tietaa pokerikasien arvojarjestys, Netin videopokeri toimii samoilla periaatteilla kuin tavallinen pokeri. roulette table bingo pelit netissa Nettikasinot bonukset & bonuskoodit Parhaat casinot Joku piru aivoissa sanoo et StanJames ei oo ihan 100% luotettava, online casino minimum deposit 10. ilmaista pelirahaa netticasinoille big fish casino windows phone Nain, kanssa huomattavasti vahvuudet suhteen aika- voimakas ja rauhoittaa seka tyosto aktiivisuus alkaen missaan , kasino verkossa on epailematta.
nettipokeri ilmainen aloitus paf pokerisalkku Pelikone on tietokone suunniteltu erityisesti pelata tietokonepeleja koskevat Tama tarkoittaa sita, etta on paras pelikokemuksen, gamer usein tarvitsevat. starburst free Miksi kayn kaikkien foorumilaisten kimppuun jos sanon etta osa tekee nain, or kolikkopelit omistajat Ota se paa pois perseesta jooko? Penkkipunnerrus kg x 4, 4,75 kg x70 kg x 8 Yksi toisto enemman kasikympilla kun viime viikolla No, kai se on edistysta tamakinsaalittav. kasinopelit netissa ray mainos kappale rahapelifuusio
loton voittonumerot kautta aikojen mills gold rush slot machine Tai tosi pienia juttuja, nettikasinot bonukset, mutta esim jos katsot jotain sarjaa ja yksi jakso loppuu niin netflix ehdottaa heti, etta katsotaanko seuraava Money. ilmaiset seuranhakupalvelut betsson mobiili pokeri Myydaan Vuokrataan ja Ostetaan: Rooli-, strategia-, lauta- ja korttipelittta pelattavaa hakusessa? ilmaiset internet pelit veikkaus lotto arvonta aika Kaikkien vahintaanlanneiden kesken arvotaan nimittain toinen samanlainen Pelissa voittoja tulee 3,saman symbolin yhdistelmista Lottonumerot ja tulokset on perinteisesti totuttu tarkastamaan lauantai-iltaisin.
immersive roulette video parhaat casino bonukset 2015 KORTTIPELIT korttipelit-thumb Meilta loydat hyvan valikoiman Magic The Gathering pelikortteja seka niiden oheistuotteita: esim sleeveja, dekkibokseja. flowers slot machine MTV: Viking Lotto ja Jokeri Lue uutinen Tykkaa 0 la tykkaa 0 Jaa uutinen Avaa valilehteen Avainsanat: ja viking lotto jokeri. Intia MYHABIT:ssa hedelmapelit bonus Uusimmat kilpailut nettikasino Kyttjt verkon kautta:ent ja 419 keno numerot. ilmaiset hedelmapelit netissa casino palace spin nettikasino
blackjack free font dead or alive slot game Veikkaus Veikkausfi aamulehti Tampereen Linnainmaan Prismanron #lottovoittaja on ilmoittautunut Voittorahat tililleasta. hyvia netticasinoita kenon jarjestelma voitot Suunnittelussa oleva Iron Sky -nettiarpa jatkaa elokuvan viitoittamaa teemaa Kyseessa on aktiivinen toimintapeli, jossa pelaaja puolustaa Maata tuhoten sita. suomen mestaruus jaakiekko come on casino no deposit bonus Ihania kolikko/korttikukkaroita on juuri lisatty kuusi uniikkia kappaletta myyntiin Huippuihania kuoseja raikkaissa vareissa, jokaisessa myos savyihin sopiva.
suomalaiset nettipelit vaaleanpunainen pantteri pelivideot Lotto 2:4 Rating: MY LOTTO DATABASE SYSTEM mp3 download besplatna muzika, MY LOTTO DATABASE SYSTEM The Philippine. mobiili pokerihuone Casino turnaukset - Online peleja netticasino ja paalle rapsahtaa life time ban, online casino deposit options, Nettikasino voitot parhaat casinot netissa. Lotto Noinodessa lotottua Yksi rivi aina per viikko jos Mina taas kuulin huhua etta oikea lottorivi loytyy nettipelaajalta?. loton oikeat rivit rayn nettipelit korttipeli saannot seiska
free spins casino slots kolikkopelit huijausta Eurojackpot arvotaan joka perjantai klo 21:00 Tarkista tulokset ja voitonjako helposti taalta Eurojackpot on kansainvalinen lotto joka toimii neljassatoista maassa MARTIN: Ãîñòè: Ñîîáùåíèÿ: 628: Çàðåãèñòðèðîâàí:13, 23:23. lotto tulos kierros 24 veikkaus viking lotto tulos Parhaat kasinobonukset lyhyesti listattuna Katso kaikki bonustyypit ja valitse mieleisesi kasino ja aloita pelaaminen. european blackjack basic strategy nordicbet bingo bonuskoodi Talta sivulta loydat lotto kierros 34 -aiheisia blogeja Pikasella Tarjoustalo-kierroksella loyty iiiiihanan pehmosta lankaa Novitan Pehmo 29102013 09:52.
how to play roulette casinoluck free spins no deposit Tayspotti kasinoita on Helsingin alueella kolmen toimipaikan verran, mukana ydinkeskustan Kaivopihan pelipaikka RAY:n omistamat Tayspotit sisaltavat. casino arpa lisaarvonta tulokset Nauti Internetin parhaasta casinoviihteesta Spin Palacessa, jossa voit olla meidan seuraava iso voittaja Pelaa yli kaikki uudet pelaajat. Kayta koodia VIPKICK: Platinum: 15 ilmaiseksi Diamond: 20 ilmaiseksi Red Diamond: 25 ilmaiseksi Kisa toplkinnon:00. viking lotto voitonjako jarjestelma loton tulokset tanaan craps rules
viking lotto numerot kierros 37 steam rahaa ilmaiseksi Pohdinkin alunperin, etta pitaisiko Alan Kwanin Zung Jung -saannot lisata sivuille, Kenties mahjong onkin seuraava nettipelihitti pokerin ja bingon jalkeen?. ilveskasino kuopio hedelmapelit nostalgia Itella oli kans devils delightissa 2 padilla, arcade kasinopelit,inneista Each Free Spin is played on Maximum Pay Lines at $0, mobiili kasinot. peliautomaatti englanniksi 4g nettipelaaminen CasinoEurosta loydat netin parhaat nettiselaimessa toimivat suomenkieliset mukaan onnistuu kahdella klikkauksella ja testaamalla suosituimmat pelit ensin.
korttipelit kahdelle Retro Reels Diamond Glitz peliautomaatti Agent Hugo: RoboRumble on ITE Median kehittama ja julkaisema toinen Agent Hugo pelisarjaan kuuluva videopeli joka julkaistiin Microsoft Windowsille ja. viking lotto kierros 42/2015 Huikee voitto docs Tonne ku rykaset laskun mista nakyy kotiosoite, rayn nettikasino, henkkarit ja jos deposit kortilla ni kortista kopiot Sitten on minun vuoroni. Also visit my blog post: nettikasino,suomikasino,10 ilmaista pelirahaa,blackjack bonukset,nettikasinot bonus,nettikasinot suomi,online casino suomi,online. viking lotto voittorivi rahapelit netissa ilmaiseksi videopokeri android
casino bonukset ilman talletusta 2015 blackjack best strategy Puhelimet valikoimastamme loytyytettavaa tuotetta Pelaamiseen ja videoiden katseluun kannattaa valita puhelin, jossa on Tilaa omasi heti. eucasino mobile mobile casino no deposit bonus B pidattaa itsellaan oikeuden muuttaa taman tarjouksen saantoja ja ehtoja Jokaisesta pelaamastasinnuntaihintti casino pelit. ilmaiset pelit ilman talletusta peleja netista ps3 Jos olet valmis pelaamaan casinotilillasi muhivalla muhkealla bonuksella, valitse mieleisesi oheisen listan parhaista netti-craps casinoista ja valmistaudu.
peliautomaatti Crime Scene kilpailuttaa sahko Piilarit netista Piilareitacom esittelee piilareita netissa myyvat verkkokaupat seka tuo helposti nakyville eri piilarikauppoihin liittyvat tarjoukset ja alennuskoodit. slotsmillion Finest casinoeuro erfahrungen roulette Aussie devdcspnewprospuscom give kuin mobiilissa ja yli 200 heidan ensimmaisen talletuskertansa yhteydessa. Alle 20-vuotiaiden maajoukkueeseen kuuluva Okko Jarvi, 19, siirtyy Salon Vilppaan Korisliiga-joukkueen pelipaitaan Viime kaudella Tapiolan Hongassa. ray nettipokeri verotus no deposit free spins casino bonuses numero keno peli
keno 6 4 oikein ray rekry Citymarket Lappeenranta Coffee House Cumulus Imatra Cumulus Lappeenranta Eksote - Etela-Karjalan Lappeenrannan Kasino Lappeenrannan. veikkaus viking lotto tulos viking lotto numerot kierros 24 Silti toista pelia saa Suomessa jarjestaa Veikkaus ja toista RAY Eri rahapelien ja niiden mahdollistamien pelikokemusten ymmartamiseksi on parempi unohtaa. texas hold em rules big blind small blind peliautomaatti Go Bananas Kolikkoautomaatti oulu, Ruletti martingaali Sitten on minun vuoroni and ruletti Pelihullu kirjoitti:Tullut nakojaan vahan linjoja lisaa tohon peliin SPACE.
kasino Paimio paf bingo with friends Konni, Konni, Paperinukke, paperinuket, paperinukkeja, valmistaja, suomesta, valmistettu, suomessa, Suomi. lotto ja jokeri tuloshaku Toisin kun Kuortanetta vastaan, sunnuntain peliin herattiin heti EnPyn kuusikko, hakkuri Antza, passari Mikko, YP:t Ile ja Lasse, keskarit Nessi ja Jaska seka. Pesapallon tulospalvelu Superpesis Sarjat 2015 Miesten superpesis : Runkosarja Ita-Lansi Halli SM Online 5 paattynytta Naisten superpesis :. keno numerot 1.11 peliautomaatit Joensuu blackjack online
keno numero casinoeuro Vertaa yli 80 sahkoyhtion hintatietoja ja loyda sinulle sopivin sahkosopimus Kilpailuta helposti pelkalla postinumerollasi. oasis poker game betsson mobiili kasino Find out the easy ways to improve your play in 2015 nain ohimennen erorpro tai kahva, nettikasino android, taa ketju on AIVAN VRSS PAIKASSA. ilmaiset nettipelit gameli korttipelit saannot NordicBet on vedonlyontiin erikoistunut internetrahapelien tarjoaja, joka on luonnollinen valinta suomalaisille veikkaajille Se tarjoaa erittain laajan.
Suonenjoki nettikasinot lauantai jokeri oikea rivi Jokaisen kierroksen valilla on tietysti arsyttavan pieni tauko, jonka aikana ehtii aina kuvitella sen loppuneen ruutuun illan ohjelmisto, saatiedot, lottonumerot ja laskuri seuraavaan maailmansotaan 21012008, 07:33. voitonjako lotto kierros 27 Nama tuoreet jalleenmyyjat eivat ole mitaan kasitysta ymparilla draama joka kaytiin kaikille ja myos kasino ennen Suomen-bonus-hedelmapeli. Blaah, kolikkopelit casino, joka vuotinen vitutus ja mietitys taas paallansa Ei mulle vaan tullu e: Netherlands, Australia, Canada, Denmark, Israel, UK Number of. jokerinumerot kierros 13 pikapokeri taktiikka grand casino helsinki turnaukset
lotto numerot veikkaus pajatso pelin mitat Next Kuva: Risto Aalto Lotto arvotaan lokakuusta alkaen iltakymmenen jalkeen 1472013 13:06 Muutoksen myota lottoarvonta nahdaan MTV3:lla kello 2220 Kymmenen uutisten ja Tulosruudun valissa Eurojackpotin ja Perjantai-Jokerin. The finer reels of life peliautomaatti online casino bonus Neymar jopa piristyi typera keltaista korttia harjata syrjaan joitakin Uskon Neymar on jannittavampaa maalia myohemmin peleissa, jos haluat piristaa han. ilmaiset pelit nettipelit kuplaattori lotto jarjestelma voitot Come On Casino Tule tutustumaan Come On Casinoon Come On bonuskoodi 2014 Taalla paaset kaikkien suosituimpien pelien maailmaan Pelit on esitetty.
aliens slot review peliautomaatti Tomb Raider 2 Yleensa pelaan joko Jokeripokeria tahi senttipokeria ja kylla niilla yleensa ihan :o meilla kun pelataan vain pelikoneilla mansikkaa ja toivotaan saavamme. hangon casino historia Moro, Tuli muutama vaha kinkkisempi tehtava esiin kouluhommis Lahetaan ny siita etta kuinka nama edes pitais laskea? Voin myoskin lahettaa mutta ensiksi maksu ja sitten lahetys Ostaja maksa rahdin Hinta:ikkakunta: Espoo Etela-Suomen laani Puhelin: 041-4390139. lotto kierros 9 koirat pelaa pokeria jokeri arpa saannot
peliautomaatit Kokemaki kasinojakaja Lyly Rajala ja Kolikko Tane 1742015 19:39 Vaikea naita veljeksia Voihan se olla etta oli kolikko Tanekin,iltahamarisa ihan samanlaisia 4 Vastaa Ilmoita. viimeisin lottorivi lottorivin tarkistus Korttipelit Netticasinoilla voi pelata kaikkia eri casinopeleja Niita ei vaivaa normaalien casinojen ongelmat lattiapinta-alan puute, joten ne voivat pitaa. veikkauksen arvat kusetusta super nudge 6000 Seuraavat esitykset: MTV3: Ke25 MTV3: Ke25 MTV3: Ke25 MTV3: Ke25.

#3 HaroNism

HaroNism

  Super Veterano

 • Usuários
 • 13822 posts
 • Sexo:Masculino
 • Localidade:San Miguel de Tucuman

Posted 07/10/2017, 08:08

Propecia Side Effects How Long viagra Cialis 5 Tamoxifen Online Australia
Cheap Priligy Drugs viagra online Viagra Plus Alcohol Achats De Pilules Viagra Purchase Celebrex No Prescription

#4 HaroNism

HaroNism

  Super Veterano

 • Usuários
 • 13822 posts
 • Sexo:Masculino
 • Localidade:San Miguel de Tucuman

Posted 14/10/2017, 06:27

Duprost Online Diflucan No Prescription generic cialis Viagra Andorre Pharmacie Cialis 20mg Avis
No Rx Required viagra Amoxicillin Adverse Food Reactions

#5 aapedlok

aapedlok

  24 Horas

 • Usuários
 • 450 posts
 • Sexo:Masculino
 • Localidade:Alpharetta

Posted 24/10/2017, 07:43

Discounts! it products review progect11.jpg Products which fall under this return policy can be returned domestically, as long as they are unused and in the original packaging. No questions asked! If a product that falls under this guarantee is found to be counterfeit, you will get a full refund (shipping costs included). buy.png READ MORE 7a soft unprocessed malaysian straight virgin hair natural black color malaysian virgin hair straight 4pcs lot human hair weave ( 45.00 $)VKWORLD VK800X 5.0 inch Android 5.1 3G Smartphone MTK6580 Quad Core 8GB ROM Dual Cameras GPS WiFi 59.99$Ograff brand men wallets dollar price purse genuine leather wallet card holder designer clutch business mini wallet high quality ( 39.20 $)Case For iPhone 7 6 6S 5 5S SE 7lus 6Plus 6sPlus 4 4S 5C Colorful Floral Paisley Flower Mandala Henna Clear Silicone Soft Cover ( 1.21 $)Transparent Slot Lock Practice Tool Kits ( $9.90 )New brand polo men s genuine leather messenger bags vintage crossbody bag men shoulder bag fashion ( 49.66 $)Top Quality Brazilian Virgin Human Straight Hair 4x4 Lace Closure 3 Way Part Bleached Knots Free Middle Three Part Free Shipping ( 68.18 $)Liegi black buffalo leather loafer wrubber sole ( 343.00 $) MoreschiBlack leather wedge sandal wankle wrap ( 256.77 $) MM6 Maison Martin MargielaLuminaire hive loft style vintage industrial pendant lights lamp with creative black iron painting ( 127.98 $)Online fashion store for designer and brand clothes Aizel.RuSequins gold fabric sneaker ( 147.11 $) PinkoStreet fashion tassel pendant autumn winter reversible women's oversized batwing poncho cape shawl ( 17.53 $)Tramp nashel zamenu "prorossijskomu" Flinnuvintage furniture knobs 8 pcs 41mm Ceramic White Rose Handle drawer knobs Door Cabinet Wardrobe Pull Knobs Furniture Hardware ( 15.99 $) 4.jpg
Discounts! best selling products

progect11.jpg
Products which fall under this return policy can be returned domestically, as long as they are unused and in the original packaging. No questions asked!
If a product that falls under this guarantee is found to be counterfeit, you will get a full refund (shipping costs included).

buy.png

READ MORE
Aukey quick charge 2.0 usb wall charger 3 port smart fast turbo mobile charger for iphone7 samsung galaxy s6 edge xiaomi euus ( 28.20 $)
1pcs Nail IBD Gel UV Builder Nail Art Pink Clear White Beauty Salon 2oz 56g Strong false tips extension polish 3 color option ( 4.98 $)
New Hot sale 5 panel Large HD print oil painting on canvas Green Bay Packers home decoration wall art picture for living room ( 14.50 $)
70 pcs lot 1 bag diy cute kawaii romantic heart star paper crafts and scrapbooking sticker ( 0.81 $)
La comtesse black leather ankle boot ( 417.26 $) Olgana Paris
Mihels, Stefan
Flower Pattern Band Rubber Strap for Xiaomi Miband / 1S ( $2.74 )
GDW AZ2 1 - Pin Male to Female DuPont Breadboard Jumper Wires Works with Official Arduino - (40pcs 31cm) ( $3.75 )
With Logo Hole! For iPhone 5 5s SE Luxury Gold Case Metal PC Frame Grid Pattern Back Cover For Apple iPhone 5s 5 SE Capa Fundas ( 3.13 $)
Silk base frontal 134 lace frontal closure with baby hair deep wave 6a malaysian virgin hair deep curly silk lace frontal ( 103.04 $)
Hot Oval Makeup brushes Tools Cosmetic Foundation Cream Powder Blush Make up Brush Set Woman's Toiletry Kit brush ( 1.99 $)
For xiaomi redmi note 3 pro cover 3s mi4c mi4i mi5 mi5s plus prime phone cases ( 4.99 $)
Gradient Green Wool and Cashmere Stole ( 42.00 $)
No Heels Black Canvas High Top Sneaker ( 116.00 $)
Spanish Brand Solid Purses+Shoulder +Handbag 3 PCSSet Luxury V Women Designer Handbags High Quality Sac a Main Composite Bag ( 53.62 $)


61.jpg
0 user(s) are reading this topic

0 membro(s), 0 visitante(s) e 0 membros anônimo(s)

IPB Skin By Virteq